חימום תת רצפתי של מעלות במלון אלתרמן על הפארק

התקנת מערכת חימום תת רצפתי חכמה של מעלות  

חימום תת רצפתי של מעלות במלון אלתרמן על הפארק