mishkenot-huma-Jerusalem

"משכנות האומה" בכניסה לירושלים – פרויקט הדגל של קבוצת הבניה "בית יאיר". הפרויקט כולל עשרה בניינים שבהם התקנו חימום תת-רצפתי בכל הדירות.